Contractul de proiectare şi construcţie a Podului peste Dunăre care să lege, în sfârşit, judeţele Brăila şi Tulcea este tot mai aproape de semnare, după ce contestaţiile formulate de cele două asocieri de firme participante cu oferte la licitaţia organizată de CNAIR au fost respinse. Pentru asocierea de firme ce avea ca lider China Communication Construction Company Ltd (China) este vorba despre a doua contestaţie respinsă, iar de acum doar instanţa se mai poate pronunţa, dar cu celeritate.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – CNSC a publicat la începutul acestei săptămâni deciziile luate în dosarul licitaţiei pentru Podul peste Dunăre Brăila – Tulcea, după ce ambele asocieri de firme participante au formulat contestații. CNSC a respins contestaţia părţii chineze care ceruse „anularea adresei de comunicare a rezultatului licitaţiei, precum şi obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, cu consecinţa stabilirii ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile, conform criteriului de atribuire stabilit prin documentaţia de atribuire şi potrivit dispoziţiilor deciziei pronunţate de către Consiliu în prezenta cauză”.  Tot la CNSC a formulat contestaţie şi asocierea declarată câştigătoare a contractului privind proiectarea şi execuţia proiectului cu podul peste Dunăre, adică Astaldi SpA (Italia) – IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia), aceasta din urmă având 4 capete de cerere: – obligarea autorităţii contractante la anularea adresei prin care oferta depusă de partea chineză a fost declarată admisibilă; – obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse de aceeaşi asociere de la etapa verificării admisibilităţii acesteia; – în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la recalcularea punctajului acordat asocierii având drept lider chinezii de la CCCC; – obligarea autorităţii contractante la anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente, în partea în care se referă la asocierea formată din China Communication Construction Company Ltd (China) – China Road and Bridge Corporation (China) – Eptisa Servicios de Ingenieria SL (Spania) – Euro Construct Trading ’98 SRL (Romania) – CCCC Second Harbour Engineering Co Ltd (China) – CCCC Highway Consults Co Ltd (China).

CNSC precizează că a procedat la conexarea contestaţiilor părţii chineze şi celei italiene, ca fiind formulate în cadrul aceleiaşi etape a procedurii de atribuire, totul cu scopul de a se pronunţa o soluţie unitară. În plus, în dosarul cauzei se face menţiunea că CNSC a trimis deja ambelor părţi documentul însoţit de întreaga motivare care a stat în spatele deciziei, astfel încât contestatarii să-şi poată formula acuzările şi/sau apărările într-un eventual proces care va putea fi deschis la Curtea de Apel Bucureşti, instanţa competentă să soluţioneze, în etapa următoare, litigiul în licitaţia pentru Podul peste Dunăre Brăila – Tulcea.

Este al doilea demers de acest gen iniţiat de asocierea având drept lider China Communication Construction Company Ltd, după ce, în data de 19 octombrie, a fost înregistrată la CNSC prima tentativă similară, soluţionată la vremea respectivă prin respingerea acesteia ca prematur formulată.