OFTALMOLOGIE CABINETPAG 1Serviciile cu iz medical, efectuate de „spe­cialişti” cu ajutorul unor aparate mai mult sau mai puţin omologate par a fi o afacere destul de bună de vreme ce, prac­ticate ani de-a rândul prin diverse locaţii şi fugărite de autorităţile medicale, încă rezistă.

Ofertanţii de servicii ambulante de optică medicală şi cele de biorezonanţă magnetică au apăsat puternic acceleraţia, dacă ar fi să judecăm după reacţia autorităţilor.

Mai precis, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, după un îndelung sfat cu conducerea Colegiului Medicilor a emis o adresă către toţi medicii de familie, prin care le explică acestora că, de principiu, activitatea este admisă, dar numai dacă este şi legală. Altfel spus, potrivit adresei DSP, ofertanţii de servicii bazate pe biorezo­nanţă trebuie să dovedească codul CAEN 8690 (alte activităţi referitoare la sănătate uma­nă), să fie înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului, să deţină un spaţiu şi să fie persoane calificate, care să posede atestat al Ministerului Sănătăţii pe biorezonanţă.

De ce? Simplu: „Nu vream să ajungă la târg această activitate, indiferent cum o fi, chiar şi de optică medicală! Vrem să fie totul la vedere şi cu prestanţă medicală!”, spun autorităţile medicale.

Un fleac, cum ar veni, care va face diferenţa. Sau nu.

Consultaţii gratuite, recomandări din… natură

Potrivit declaraţiei directorului Direcţiei de Sănătate Publică, în ultima vreme s-au înmulţit sesizările pe acest subiect: „Vrem să evităm să mai apară incidente refe­ritoare la firmele care practică activități de biorezonanţă fără să deţină un cabinet propriu. Vreau să fim înţeleşi corect, pentru că nu avem nimic împotriva acestor metode de diagnostic, dar vrem să fie autorizate şi făcute de oameni competenţi,  vrem să ştim de activitate, vrem să ştim rezultatele, pentru că ne interesează şi ţinem foarte mult să ocrotim sănătatea populaţiei”, a explicat Laurenţia Militaru.

De altfel, problema ofertanţilor ambu­lan­ţi, care oferă consultaţii „gratuite” în sediile instituţiilor publice sau oriunde li se permite este una veche, potrivit directo­rului DSP:

„Noi ne confruntăm în ultimii ani – mai ales în mediul rural şi cu preponderenţă în zone cât mai îndepărtate de Tulcea – cu evenimente de acest fel în care firme înfiinţate în alte judeţe umblă prin comune pe criterii cunoscute numai de ei şi se adresează medicilor sau primăriilor ofe­rindu-se să efectueze consultaţii gratuite. Dar de fapt, în final, comercializează pro­du­se din plante. În mod firesc, activitatea de biorezonanţă este cunoscută, iar noi dorim să protejăm populaţia. Firmele de genul acesta profită de lipsa de atenţie sau necunoaşterea exactă a procedurii de către autorităţi şi li se permite. Pentru că expresia «consultaţie gratuită» este miraculoasă!”.

Biorezonanţa magnetică, potrivit specia­liştilor, deşi este o metodă alternativă, func­ţio­nează pe un principiu relativ sim­plu: este o metodă de diagnostic şi terapie care utilizează un aparat, un instrument sensibil la biore­zo­nanţa magnetică a câm­pului energetic uman. Printr-un sistem de senzori vibraţia emi­să de câmpul energetic uman este trans­misă apa­ra­tului, care o prelucrează cu ajuto­rul calcula­to­rului şi a unui soft specializat, fa­ce interpre­tarea, emite un diagnostic, propune cel mai adecvat tratament. Potrivit specia­liştilor, aparatul este capabil de corecţie energetică de precizie (Meta Terapie) şi poate produce remedii homeopatice, fiind foarte eficient în diagnostic, tratament şi profilaxie. Tre­buie menţionat faptul că, potrivit directo­rului DSP, la Tulcea nu s-a înregistrat nicio cerere de autorizare pentru acest tip de servicii.

Optică medicală sau vânzări ambulante de ochelari

Pe acelaşi palier cu serviciile de diag­nos­tic prin biorezonanţă făcute din uşă-n-uşă sunt aşezate şi aşa-zisele consultaţii oftalmo­mologice, de fapt simple măsurători optice care de multe ori s-au dovedit complet pe lângă.

Aici e puţin mai simplu, aparatura nu e aşa pretenţioasă, iar ofertanţii au o gamă lar­gă de ochelari pentru toate gusturile şi fiţele.

Supărarea autorităţilor poate veni şi dintr-o concurenţă neloială, dar de cele mai multe ori măsurătorile efectuate „pe ge­nunchi” au consecinţe mult mai grave decât eventua­litatea achiziţionării unor supli­men­te nutriti­ve, ca în cazul biorezonanţei.

„Sunt firme din diferite oraşe care vin în Tulcea, nu ne anunţă de prezenţa lor aici, nu încheie un contract pe vreun spaţiu, nu ne spun nimic despre personalul cu care lu­crea­­ză şi, de fapt, este o consultaţie de dioptrii – de optică medicală însoţită de cum­părare de ochelari. Optica medicală este un act conex actului medical, dar noi considerăm că asta nu e medicină. Numai că aici e mai contro­labil, pentru că cei care au achiziţionat oche­lari, nesimţindu-se bine s-au dus la cabine­tele medicale şi au povestit întâmplarea. Şi s-a dovedit că nu a fost o măsurătoare corectă. Chiar m-am mirat că unele autorităţi au căzut în mirajul consul­taţiilor gratuite când, de fapt, ştim că anul trecut s-a realizat o mare campanie de con­sultaţii gratuite de către medicii tulceni”, explică directorul Militaru.

Cum prea multe lucruri nu pot fi făcute în acest sens şi cum e greu de crezut că autorităţile vor pune pe fugă vânzătorii de chilipiruri medicale, singurul lucru care poate fi făcut este atenţionarea medicilor de familie şi primăriilor din comune, dar şi a instituţiilor cu mulţi angajaţi dornici de servicii de orice fel, altele decât cele aflate pe fişa postului.

Mirela BACIU