În cursul acestei săptămâni, mai multe locuri de joacă din municipiu vor fi dotate cu echipamente noi, a declarat viceprimarul Andaluzia Luca.

Ca amplasamente, este vorba despre un complex nou în Parcul Personalităţilor; tot în Parcul Personalităţilor, dar în spaţiul de joacă dinspre Autogară, vor fi montate o linie nouă de tobogane şi un carusel pentru copiii mici (până în şase ani); 20 de leagăne pentru copiii mici; locul din Parcul Ciuperca va fi dotat cu covor (pavele) de cauciuc + o roată + două leagăne (pentru adulţii supraveghetori); strada Meduzei – tobogan şi balansoare noi; Aleea Albastros; în total, se montează cca. 400 de m.p. covor de cauciuc, cel puţin în zona de evacuare a toboganelor.

În acest sens, viceprimarul Luca şi trei consilieri municipali – Lavinia Vizauer, Anca Suhov şi Cezar – George Marin – au iniţiat în martie a.c. un proiect pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza municipiului, prevăzându-se obligaţii pentru cetăţeni şi asociaţii de proprietari, precum şi sancţiuni pe care să le aplice angajaţii Direcţiei de Poliţie Locală.

Astfel, cetăţenii şi asociaţiile de proprietari sunt obligate: a) să respecte programul de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă, b) să respecte limita de vârstă inscripţionată pe echipament sau panoul de informare; c) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă; d) să nu intre în spaţiul de joacă cu câini şi biciclete; e) să nu consume băuturi alcoolice în spaţiul de joacă; f) să nu staţioneze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement; g) să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii; h) să nu scuture covoare, să nu usuce rufe pe împrejmuire şi echipamentele din spaţiul de joacă; i) să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri; j) să anunţe compartimentul de specialitate din cadrul primăriei de orice defecţiune apărută la echipamente; k) să anunţe orice accident produs; l) administratorul asociaţiei de proprietari din imediata apropiere a spaţiului de joacă pentru copii (pe o rază de maxim 300 metri) este obligat să avertizeze locatarii cu privire la respectarea prevederilor prezentului regulament şi răspunde în mod direct de respectarea acestuia de către cetăţeni. Acesta va desemna o persoană care să închidă/deschidă spaţiul de joacă, conform programului de funcţionare.

În funcţie de abatere, Direcţia de Poliţie Locală aplică sancţiuni cu valori cuprinse între 150 şi 1.000 de lei. Poliţia Locală trebuie să prezinte compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Tulcea, în fiecare zi lucrătoare a fiecărei luni, un raport cu sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor regulamentului de către cetăţeni şi asociaţiile de proprietari.