Sâmbăta trecută, într-o zi cu semnificaţii deosebite pentru ortodocşi – Înălţarea Sfintei Cruci, la sediul Comu­nităţii Elene din municipiul Tulcea a avut loc ceremonia de începere a „anului şcolar” pentru iubitorii limbii elene.

Serviciul religios a fost săvârşit de Prea Sfinţia Sa dr. Visarion, Episcopul Tulcii, dimpreună cu trei preoţi, şi a sensibilizat auditoriul format în mare parte din elevi de toate vârstele. De altfel, la finalul slujbei, PS Visarion a promis că va participa la toate momentele deosebite pregătite de Comunitatea Elenă din Municipiul Tulcea, invitându-i pe membrii acesteia la sărbătorile creştine, „Dar, că suntem vecini aici cu biserica, vă mai aşteptăm şi pe acolo. Vizitele trebuie să fie reciproce”, a glumit prelatul. Cu această ocazie, a fost resfinţit sediul Comunităţii Elene, situat în str. Trandafirilor, nr. 3.

Cursurile de limbă greacă sunt organizate gratuit de Comunitatea Elenă din Municipiul Tulcea, cu sprijinul Guvernului Elen, sunt avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi sunt organizate pe ani de studiu şi grupe de vârstă. Notele obţinute de elevi sunt trecute în situaţia şcolară a fiecărui elev ca „Limba Maternă II”.

Pe lângă preşedintele Comunităţii, Ecaterina Gheorghe Stathopoulou, prim – vicepreşedintele Petre Marinescu şi mulţi părinţi, la eveniment au participat membri ai Comitetului de Conducere şi, evident, cei doi profesori pentru anul şcolar 2013 – 2014: Katerina Rapasani şi Ioannis Papazoglu.

După cum se prezintă, „Comunitatea Elenă din Mu­nicipiul Tulcea are caracter de unic continuator al comunităţii greceşti istorice din oraşul Tulcea. Ea a fost reînfiinţată în data de 10 aprilie 1990 ca o organizaţie nonguverna­mentală, apolitică şi echidistantă faţă de orice formaţiune politică din ţară şi străinătate, având la momentul actual un număr de aproximativ 150 de membri cotizanţi din care 45 sunt membri simpatizanţi (de alte etnii). Prin acţiunile sale, Comunitatea Elenă din Municipiul Tulcea contribuie la învăţarea limbii elene şi promovarea tradiţiilor atât pentru membrii comunităţii elene din judeţul Tulcea, cât şi pentru membrii simpatizanţi doritori să studieze limba şi obiceiurile tradiţionale ale comunităţii.

De asemenea, Comunitatea Elenă din Municipiul Tulcea organizează cursuri de dans tradiţional grecesc, având propriul ansamblu de dansuri tradiţionale, «Elpis», cu care participă la majoritatea evenimentelor folclorice interetnice organizate în spaţiul judeţului nostru sau la evenimente organizate în ţară şi în străinatate. Prin membrii săi, comunitatea elenă participă la numeroase activităţi cultural – artistice iniţiate de Primăria Municipiului Tulcea, Consiliul Judeţean Tulcea, organizaţii/instituţii din ţară şi organizaţii ale grecilor din diaspora”.