elevi (bucuresti fm)Elevii români care studiază în străinătate pot reveni în sistemul românesc de învăţământ pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru înscrierea în învățământul preuniversitar de stat, ciclul liceal și învățământ profesional. De asemenea, elevii care doresc să-și continue studiile în învățământul profesional, vor trebui să opteze pentru bursa al cărei cuantum este mai mare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Potrivit noii metodologii, locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, se acordă pentru înscrierea în învățământul preuniversitar de stat, ciclurile primar, gimnazial şi liceal. Studiile cu finanțare din partea statului român se desfășoară exclusiv în limba română. Admiterea la studii pe locurile fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă se realizează de o comisie mixtă Ministerul Educației Naționale – Ministerul pentru Românii de Pretutindeni – Ministerul Afacerilor Externe.

„Accesul în învățământul preuniversitar la profilurile artistic şi sportiv este condiționat de promovarea probelor de aptitudini; la profilul teologic de prezentarea recomandării în scris a ierarhilor sau a acordului conducătorilor locali de culte; la clasele bilingve, de promovarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, susținută de candidați la liceele din România, la care au fost repartizați. Aceste probe se desfășoară în perioada ime­diat următoare admite­rii. Evalua­rea probe­lor de aptitudini a cunoștințelor de limbă modernă se realizează conform prevederilor legale în vigoare. Elevii respinși la probele de aptitudini/ verificare a cunoștințelor de limbă modernă vor fi reorientați spre alte profiluri de către inspectoratele școlare județene”, se precizează în document.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit. De asemenea, fac parte românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.