În această săptămână se desfășoară proiectul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, proiect derulat de toate şcolile din municipiul Tulcea şi din judeţ. Practic, în fiecare zi, elevii claselor I-XII participă la o serie de acţiuni care nu sunt incluse în programa şcolară, dar care în ajută pe copiii mai mari sau mai mici să înveţe şi altceva decât ceea ce este impus de Ministerul Educaţiei.

De la Ziua Artelor, la Ziua Familiei

La Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” din municipiul Tulcea, fiecare zi din săp­tă­mâ­nă a fost dedicată fie artelor, fie ecolo­giei sau familiei. Iată programul acestei săptămâni:

„În  ziua de luni, Ziua Artelor, s-au pla­-nificat concursuri pe teme de cultură gene­rală, de desen, proiecții de ecranizări celebre, documentare, activități  interactive în care s-au implicat echipe de profesori  de limbi moderne, vizionarea unui  spectacol. Partenerii educaționali din această zi au fost Biblioteca  Judeţeană, gazda  concursului  între clasele a VII-a și Centrul Cultural Jean Bart. Astăzi este Ziua Ecologiei şi se desfășoară sub semnul responsabilizării  pentru mediu. Vor fi expuneri de materiale  informative, acțiuni de ecologizare a împrejurimilor școlii și a unor spații publice, vizită de documentare la Grădina Botanică Bididia, acțiuni de colectare selectivă prin programul RoRec. Mâine este Ziua Știinţelor şi au fost programate  ateliere de lucru privind aplicații ale științelor exacte în viața cotidiană, quiling, concursuri şi dezbateri. Ziua de joi a fost denumită Ziua Familiei, iar școala noastră își deschide porțile pentru un complex de acțiuni: organizarea unui schimb de experiență  familie – școală, prilej de împărtășire a  ideilor privind alegerea unei cariere între părinți și copii, pentru finalizarea etapei  județene a Concursului „Pentru o şcoală nonviolentă”, inițiator prof. Petre Adelina, pentru un spectacol de circ, derularea unei activități în parteneriat cu licee din Tulcea în cadrul acțiunilor de orientare școlară și profesio­nală pentru elevii clasei a VIII-a, pregătire pentru participarea la un marș antidrog inițiat de CPECA. Vineri va fi Ziua Călătoriilor. Fiecare diriginte își va coordona clasa în vederea  organizării vizitelor, drumețiilor, excursiilor, proiectelor de grup”, a precizat profesor Vasilica Pavel, coordonator educaţional în cadrul Şcolii „Elena Doamna” din municipiul Tulcea.

Elevii de la ciclurile preprimar și primar sunt  coordonați de către cadrele didactice, iar rezultatele vor deveni indicatori de evaluare a proiectării și desfășurării acestor activități.

O şcoală altfel şi la Şcoala „Alexandru Ciucurencu”

Şi elevii Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ciucurencu” vor fi foarte ocupaţi în această săptămână, iar programul lor cuprinde vizitarea unei fabrici de pâine, vor viziona o piesă de teatru şi vor sta de vorbă cu actorii teatrului „Jean Bart” sau vor învăţa să gătească.

„În această săptămână, elevii vor învăţa lucruri noi, într-o manieră atractivă. Ceea ce ei vor face în aceste zile vizează atât planul cognitiv, cât şi planul social. Învaţă să se comporte civilizat în diverse situaţii de viaţă, în excursii, în vizite la diverse instituţii, în sala de spectacole, învaţă să se cunoască mai bine între ei şi stabilesc relaţii interpersonale frumoase atât între colegi, cât şi cu cadrele didactice şi copiii de alte vârste, mai mici sau mai mari. Învaţă să lucreze în echipă, le formează sensibilitatea faţă de valorile culturale, artistice, învaţă deprinderi de comportare civilizată în diverse situaţii de viaţă din afara clasei. Odată cu realizarea obiectivelor de ordin cognitiv şi comportamental, elevii reuşesc să facă progrese în plan personal, devenind mai încrezători în forţele proprii, ceea ce îi motivează şi pentru învăţătură”, a spus Nicoleta Paraschiv, director adjunct al Şcolii „Alexandru Ciucurencu” din municipiul Tulcea.

Titlurile unor acţiuni sunt: „Noi acum ne pregătim, Cu polițistul să vorbim!”, „Sport și sănătate, că-i mai bună decât toate”, „Cel mai bun povestitor”, „Trăistuța cu povești” sau „Clase prietene”.

După finalizarea acestor proiecte, consiliile profesorale vor analiza modul de

desfăşurare a proiectelor, punctele slabe şi punctele tari, toate datele urmând să fie

centralizate în cadrul Inspectoratului Şcolar Tulcea. În funcţie de aceste date, se

reali­zează raportul anual prinvind starea învăţă­mântului în judeţul Tulcea.

Elevii Liceului „Brad Segal”, alături de angajaţii companiilor tulcene

Tot în cadrul Săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” au loc şi o serie de acţiuni în cadrul programului internaţional Job Shadow Day®, program ce se află la cea de-a XI-a ediție. Astfel, elevii liceului vor avea ocazia să vadă cum lucrează angajații a trei com­pa­nii din municipiul Tulcea: o bancă, o fabrică de pâine și unui complex turistic.

„În cadrul acestui program, 50 de elevi ai claselor a X-a C, a XI-a A şi a XII-a C ai colegiului nostru au mers în shadowing la trei companii din municipiul Tulcea, pentru a petrece o zi la un loc de muncă, în umbra unui angajat care are meseria dorită de elev, pentru a se familiariza cu activităţile şi responsabilităţile pe care le presupune meseria. Experienţa unei zile de lucru în umbra unui angajat poate să ofere elevilor răspunsuri mai clare la întrebările: Ce vreau să devin după ce termin şcoala şi Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine. În acelaşi timp, şi angajatorii pot afla mai multe despre aşteptările tinerilor de la viitorul loc de muncă şi despre nivelul de cunoştinţe şi abilităţi pe care le au viitorii angajaţi. Elevii au fost coordonaţi de către profesorii Ion Zamfir, Panait Gelep şi de către mine”, a spus profesor Cornelia Trică.

Programul internaţional de orientare profesională Job Shadow Day® 2013 se află la  a XI-a ediţie şi este derulat de organizaţia Junior Achievement România, cu sprijinul profesorilor coordonatori din peste 65 de localităţi din toată ţara.

„Programul are ca scop promovarea în rândul elevilor a unei mai bune înţelegeri a profesiei pe care o doresc şi a modului de funcţionare a unei companii şi ajută elevii să înţeleagă care sunt responsabilităţile şi activităţile unui angajat din domeniul în care doresc tinerii să lucreze, prin accesul direct la locul de muncă al acestuia”, a precizat profesorul Ion Zamfir.