elevi bacÎncepând de astăzi, până vineri, elevii absolvenţi ai claselor a XII-a şi a XIII-a susţin cea de-a treia probă orală din cadrul examenului de Bacalaureat, cea de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. La această probă s-au înscris în judeţul Tulcea 901 elevi, numărul total al elevilor care susţin Bacalaureatul în această sesiune fiind de 1.195. Elevii care nu vor participa la această probă sunt fie din seriile anterioare, fie şi-au echivalat examenul pe parcursul anului şcolar.

Potrivit Metodologiei de concurs, elevii pot alege oricare limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opţională.

„Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe, după cum urmează: a) probă scrisă; b) probă orală; c) probă de înţelegere a unui text audiat. Durata probelor care compun proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, moda­litatea de desfășurare şi evaluare a probei, precum şi corelarea punctajelor obținute cu nivelurile de competență acordate can­didaților vor fi stabilite printr-o procedură elaborată de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Elevii care promovează, pe par­cursul învăţământului preuniversitar, exa­mene cu recunoaştere internaţională pen­tru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului”, se precizează în document.

Rezultatul evaluării competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie inter­naţională nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.