evaluare nationala limba romanaUn număr de 1.511 de elevi, absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Tulcea, participă astăzi la prima probă a examenului de Evaluare Națională, cea de Limba și literatura română.

Varianta 4 Limba și literatura română

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Citește următorul text:

Ploi verzi, de vară, sufletu-mi vrăjiră,

și-n melodia caldă, rămuroasă,

eu auzeam pământul cum respiră,

iarba cum crește, noaptea cum se lasă.

Nu era nimic trist, dar solemn,

sufletul lumii închis în lemn,

în flori palide, în hribi și scaieți

revărsa bucuria tainicei vieți.

Cerul pierdut în cețuri îl uitam.

Nu mai eram nici eu decât ram,

decât rădăcină avidă și pace

de ierburi vâscoase, opace…

Însă irizata, subtila apă voioasă

avea licurici, clopoței în plete;

jumătate din ființa ei luminoasă,

lăsând să cadă văluri încete,

apărea în pajiște sau lângă bălți,

o zână pe care-o văzusem și-n alte dăți.

Numai picături de apă, văpăi

de fosfor era frumusețea-i dintâi. (…)

Magda Isanos. Ploaia (fragment)

A.Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

 1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: melodia, apărea. 4 puncte
 2. Menționează rolul cratimei din secvența și-n alte dăți. 4 puncte
 3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin derivare din ultimele trei strofe. 4 puncte
 4. Precizează două cuvinte din prima strofă a poeziei care conține diftong. 4 puncte
 5. Numește tipul de rimă din ultima strofă a poeziei și măsura ultimului vers. 4 puncte
 6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte
 1. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la genul liric a poeziei Ploaia de Magda Isanos. 16 puncte

În compunerea ta, trebuie:

– să precizezi două trăsături din genul liric;

– să prezinți detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;

– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;

– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

Citește următorul text:

Oamenii nu pot să simtă viteza în mod direct, altfel am fi cu toții amețiți de mișcarea Pământului în spațiu. Prin urmare, cum putem ști ce înseamnă rapid? Cel mai rapid sprinter poate alerga cu o viteză de aproximativ 38 de kilometri/h, aproape de 4000 de ori mai mare decât viteza unui melc, unul dintre cele mai lente animale. Dar această viteză este și de 28 de milioane de ori mai mică decât cea mai mare viteză din Univers – viteza luminii. Așadar, la scară largă, suntem destul de lenți (…)

De la apariția cronometrajului electronic, în 1968, recordul  mondial în proba atletică, de 100 de metri la bărbați a coborât cu mai puțin de jumătate de secundă – în special datorită îmbunătățirilor aduse pistei și tehnologiei pantofilor de alergare. La un moment dat, s-a crezut că limita superioară a vitezei de alergare a omului este determinată de forța pe care tendonul cvadricepsului o poate absorbi la fiecare pas fără să se rupă. Acesta ar fi implicat o viteză maximă de 43,06 de km/h dar, la Campionatul Mondial de la Berlin din 2009, jamaicanul Usain Bolt a depășit această viteză alergând 44,72 de km/h. Acum se crede că factorul limitator este rapiditatea cu care se pot contracta fibrele musculare, pentru a propulsa corpul înainte în timpul fracțiunii de secundă în care fiecare picior este în contact cu solul. Încă nu știm dacă antrenamentul sau moștenirea genetică pot îmbunătăți viteza de contracție a mușchilor, dar calculele arată că tendoanele umane pot rezista teoretic, la viteze de până la 64 km/h.

Cel mai rapid de pe pământ, în revista Terra Magazin

 1. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
 2. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– apariția cronometrajului electronic;

–campionatul la care s-a stabilit recordul de 44,72 de km/h. 4 puncte

 1. Scrie titlul articolului din care a fost extras fragmentul și denumirea publicației în care a apărut. 4 puncte
 2. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte
 3. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: Acum se crede că factorul limitator este rapiditatea. 4 puncte
 4. Transcrie propoziția principală și propoziția subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei: Oamenii nu pot să simtă viteza în mod direct. 4 puncte
 5. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată atributivă, introdusă prin conjuncția subordonată . 4 puncte
 1. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare, reală sau imaginară, petrecută în timpul unei întreceri sportive. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;

– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;

– să ai un conținut adecvat cerinței;

– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2 p.; coerența textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuația – 3 p.; așezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).