Din această săptămână, persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.

Conform ultimelor modificări apărute în legislația din domeniu, începând cu data de 30 iulie 2017, se elimină obligativitatea aplicării ștampilei atât pe declarațiile, cererile, contractele, alte documente depuse de către persoane fizice, persoane juridice de drept privat, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul civil, precum și de către entitățile fără personalitate juridică, la casele de asigurări de sănătate, cât și pe documentele sau alte înscrisuri emise sau încheiate în relația cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Tulcea.

Mii de documente

Prin Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 876/824/2017 a fost regle­mentat faptul că în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 30 iulie 2017, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative – persoane juridice de drept privat, nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la CJAS Tulcea ori emise sau încheiate în relația cu CAS Tulcea.

„Discutăm despre aproximativ 1.500 certificate de concedii medicale emise lunar în sistem, despre aproape 38.000 de prescripţii medicale şi de peste 12.000 bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice şi paraclinice”, explică președintele director general al CJAS Tulcea, ec. Eugenia Vasile.

Domnia sa a precizat, de asemenea, faptul că au fost corelate în mod corespunzător cele opt acte normative (ordine comune MS / CNAS, Ordine ale presedintelui CNAS, etc.) referitoare la normele metodologice şi Contractul Cadru pentru 2017, evaluarea furnizorilor, la normele de aplicare a OUG 158/2005 privind concediile medicale, la modul de eliberare a prescripţiilor medicale, a biletelor de trimitere clinice/paraclinice, la formatul de raportare a Listei actualizate a medica­men­telor şi a normelor tehnice de realizare şi raportare a PNS curative.

„Au fost informați toţi furnizorii de servicii medicale, agenţii economici care primesc certificate de concedii medicale pentru plata indemnizaţiei asigurări sociale de sănătate, iar anunțul a fost postat anunţul pe site”, mai spune Eugenia Vasile.