Pentru promovarea unei educații sportive la cele mai înalte standarde, Federația Română de Fotbal (FRF) și Universitatea ”Danubius” au semnat vineri, 14 septembrie, în Sala Senatului acestei universități, un protocol de colaborare. În cadrul acestui eveniment, Președintele FRF, domnul Răzvan Burleanu, și Rectorul Universității „Danubius”, domnul Conf. univ. dr. Andy Corneliu Pușcă, au vorbit despre importanța colaborării dintre mediul universitar și reprezentanții sportului la nivel central și local, lansând premisele pentru dezvoltarea de proiecte de colaborare în domeniul educației sportive și de programe universitare și postuniversitare care vor facilita dobândirea unor competențe specifice acestui sector educațional. La evenimentul de la Galaţi au fost invitaţi şi doi oameni de fotbal din judeţul nostru, aflaţi în prezent în administraţia locală şi judeţeană, respectiv Petre Marinescu, viceprimarul municipiului şi fost preşedinte al FC Delta Tulcea, respectiv Petre Badea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea şi preşedintele forului judeţean fotbalistic, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Tulcea.

Educația, chiar și la nivel universitar, este completă dacă implică mintea și corpul.

Reintroducerea educației fizice în curricula facultăților Universității ”Danubius” a reprezentat unul dintre punctele strategice atinse de universitatea din Galați, interesul acestei universități pentru implicarea studenților în activități sportive fiind manifestat încă de la înființare, când exista disciplina educație fizică în planurile de învățământ ale facultăților.

Studenții, dar și întreg personalul Universității ”Danubius”, au organizat, în decursul anilor, numeroase evenimente sportive, sportul oferind, dezvoltând și valorificând valențe complexe și diferite ale competiției, organizării, lucrului în echipă și pentru echipă, suport etc. toate acestea fiind advărate competențe integrate în educația de calitate.

Responsabili pentru desfășurarea acestui parteneriat, din partea Federației Române de Fotbal este dl. Constantin-Florin Șari, manager de responsabilitate socială și bună guvernanță, iar din partea Universității „Danubius” din Galaţi, dl. Conf. univ. dr. Florian Marcel Nuţă.

Pentru municipiul şi judeţul Tulcea, invitaţia lansată pentru cei doi reprezentanţi ai administraţiei locale a reprezentat un bun prilej pentru Federaţia Română de Fotbal şi Universitatea ”Danubius” din Galaţi să îşi manifeste interesul pentru acest colţ al ţării din care provin o parte dintre studenţii universităţii gălăţene.