Comunicat de presă

 Data 29.08.2019

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității PROSPER EXPERT DDD S.R.L. prin achiziție de echipamente”

 

 PROSPER EXPERT S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creșterea competitivității PROSPER EXPERT DDD S.R.L. prin achiziție de echipamente”, cod MySMIS 119478, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020 Axa prioritară 2 ‐ „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 ITI – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piața a PROSPER EXPERT DDD S.R.L. într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume Lucrări de demolare a construcțiilor, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. diversificarea gamei produse prin executarea de Lucrări de demolare a construcțiilor;
  2. creșterea cifrei de afaceri de peste 8 ori din al treilea an de funcționare.

Rezultatele proiectului constau în achiziționarea a 1 echipament performant pentru CAEN 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor și 4 stâlpi fotovoltaici.

Valoarea totală a proiectului este de 1.364.766,28 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 908.618,50 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a 3 noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Alexandru-Mihail Rotaru, administrator, tel/fax/email꞉ 0753463834 /- /prosperexpertddd@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.