Anunț de presă

               Data 30 Decembrie 2019

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII MONDO PROFI DESIGNE S.R.L.”

MONDO PROFI DESIGNE S.R.L. este beneficiarul proiectului “DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII MONDO PROFI DESIGNE S.R.L.” cod MySMIS 119378, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității economice prin dezvoltarea și diversificarea activității societății cu o nouă activitate, respectiv cu activitatea având cod CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe eficiente din punct de vedere energetic și performante, după cum urmează: pulverizator de mare presiune, poliuretan cu compresor, pulverizator poliuretan cu compresor, generator de tensiune electrică, pulverizator vopsele fară aer;
  2. – crearea a 5 locuri noi de muncă constând în: 4 muncitori în construcții și un șef șantier și menținerea locurilor de muncă existente;
  3. – o nouă unitate productivă în Municipiul Tulcea, strada Taberei nr. 26, județul Tulcea.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 660.921,24 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 444.316,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 377.669,28 lei.

Durata perioadei de implementare a fost de 26 de luni, respectiv între 01.01.2017 și 31.12.2019.

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a 5 noi locuri de muncă precum și menținerea celor existente.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0770.653.153, mail: mondoprofi2017@gmail.com, persoana de contact: JINGA PETRUȚA.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.