Anunț de presă

              Data: 25 Octombrie 2019

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII HORTON ADVERTISING S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE”

HORTON ADVERTISING S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII HORTON ADVERTISING S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE”, cod MySMIS 119366, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri –  2.1A ITI.

Contractul de finanțare nr 3873/28.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea societății prin diversificarea și introducerea unei activități noi în cadrul societății, respectiv activitatea având cod CAEN 4312- „Lucrări de pregătire a terenului” și o nouă unitate de producție în Municipiul Tulcea.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu active noi, performante prin achiziționarea unui excavator;
  2. – înființarea unei noi unități productive în Municipiul Tulcea, str. Taberei nr. 26, jud. Tulcea prin deschiderea unui punct de lucru la adresa menționată;
  3. – crearea a 3 locuri de muncă calificate respectiv doi operatori excavator și un mecanic utilaj.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.038.458,26 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 830,766,61, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 706.151,62 lei.

Durata perioadei de implemetare a fost de 25 de luni, respectiv între 25.10.2017 și 31.10.2019.

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a 3 noi locuri de muncă precum și menținerea celor existente.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la:

HORTON ADVERTISING S.R.L.

Persoană de contact: reprezentant legal Ionuț VÂRLAN.

Tel/fax/email: 0744.392.666 hortonadvertising@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.