Comunicat de presă

                             Data 29.11.2019

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PRMIUM OVISERV PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

S.C. PREMIUM OVISERV S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PRMIUM OVISERV PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI”, cod MySMIS 123115, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiţii: 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivele proiectului au vizat  explorarea pieței lucrărilor de pregătire a terenului din județul Tulcea, dezvoltarea activității societății prin investiții în active corporale și necorporale ce susțin înființarea punctului de lucru în județul Tulcea și operaționalizarea proiectului de investiții precum și asigurarea sustenabilităţii investiţiei prin monitorizarea progresului şi a durabilităţii proiectului.

Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  • un proiect realist, sustenabil, realizat împreună cu strategia de marketing, aprobat spre finanțare;
  • punctul de lucru al societății Premium Oviserv operaționalizat prin dotarea cu echipamente și asigurarea forței de muncă necesare;
  • un proiect de investiții implementat, ce respectă obiectivele și planul de dezvoltare sustenabilă a afacerii.

Valoarea totală a proiectului este de 1.488.953,31  lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 854,722.22  lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a 3 noi locuri de muncă, dar și în creșterea calității lucrărilor de amenajare a terenului, prin investiții în mijloace de producție moderne ce înglobează tehnologii noi în domeniu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: adresa sediului societatii, din Loc. Ovidiu, Str. Mugurel, Nr. 46, Corp C1, Jud. Constanța, e-mail: p.oviserv@yahoo.com sau la tel: +40 755015164.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.