Anunţ de presă

Data 04 Noiembrie 2019

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA SUD CONSTRUCT INSTALAȚII MONTAJ SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 4312-LUCRĂRI PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI”

 

SUD CONSTRUCT INSTALAȚII MONTAJ S.R.L. este beneficiarul proiectului “DEZVOLTAREA SUD CONSTRUCT INSTALAȚII MONTAJ SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 4312-LUCRĂRI PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI” cod SMIS 119315, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea societății prin diversificarea gamei de servicii pentru pregătirea terenului și inființarea unei noi unități de producție a societății.

 

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea unui miniexcavator pe șenile și încărcător pe pneuri;
  2. – crearea a 5 noi locuri de muncă specializată în domeniul – CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
  3. – extinderea activității companiei în Județul Tulcea. prin înființarea punctului de lucru din Municipiul Tulcea, Str. Taberei Nr. 26, județul Tulcea unde a fost autorizată activitatea CAEN 4312.

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 959.300,65 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 767.440,52 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 652.324,44 lei.

 

Durata perioadei de implementare a fost de 26 de luni, respectiv între 20.10.2017 și 31.11.2019.

 

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a 5 noi locuri de muncă precum și menținerea celor existente.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0744 392 666, mail: scim2017@yahoo.com, persoana de contact: TUDORAN ELENA.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României