Comunicat de presă

                             Data 06-08-2019

 

Finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „Achiziționare echipamente pentru diversificarea activității firmei Rădulescu Radu S.R.L.”

 

Rădulescu Radu SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului „Achiziționare echipamente pentru diversificarea activității firmei Rădulescu Radu S.R.L.”, Cod SMIS 117340.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 ITI : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Rădulescu Radu S.R.L. a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Sud-Est.

Proiectul a fost derulat în Municipiul Tulcea, în perioada 01.07.2018 – 31.08.2019 şi are o valoare totală de 1.208.558,86 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 892.257,68 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivitații firmei, respectiv diversificarea gamei de servicii oferite și creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți prin achiziționarea utilajelor și echipamentelor necesare pentru abordarea domeniului lucrărilor

pentru demolarea clădirilor si a altor structuri. Aceasta va duce la o creștere a capacitații de prestare a serviciilor, ceea ce va permite satisfacerea unui numar mai mare de clienți la standarde mai înalte de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează :

– Punerea în funcțiune a 2 mijloace fixe, în termen de 10 luni de la semnarea contractului de finanțare

– Crearea unui loc de munca, în termen de 10 luni de la semnarea contractului de finanțare

– Creșterea cifrei de afaceri la 354,709 lei, la 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

In cadrul proiectului au fost achiziționate  2  mijloace fixe respectiv buldoexcavator si excavator șenile

 

Date de contact:

Rădulescu Mariana, Administrator

Tel: 0769287232; E-mail: office.radulescu@yahoo.com