Consiliul Județean Tulcea a aprobat în ședința din această săptămână Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții cu elemente de Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare infrastructura ambulatoriu Spital Județean de Urgență Tulcea”.

Potrivit notei de fundamentare a acestui proiect, Consiliul Județean Tulcea are în vedere inițierea procedurilor de aplicare pentru un proiect finanțat în cadrul Programului Operațional 2014-2020, axa prioritară 8 –Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Apel dedicat zonei de investire teritorială integrată Delta Dunării mai 2018, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatoriu Spitalul Județean de Urgență Tulcea“.

Prin proiect se propune realizarea unei distribuții funcționale a ambulatoriului, la parterul corpului B – Policlinică, care să corespundă legislației medicale în vigoare.

Conform situației existente la ora actuală, în parterul corpului B trebuie realizată o nouă distribuție funcțională a ambulatoriului, care să corespundă legislației medicale în vigoare. În prezent, spațiile de primire/așteptare pacienți nu corespund funcțiunii ca amplasare/dimensionare și dotare, grupurile sanitare pentru pacienți nu mai corespund normelor igienico-sanitare actuale iar finisajele interioare ale spațiilor medicale sunt vechi, materialele folosite nu sunt rezistente la dezinfecții repetate și prezintă rosturi care permit acumularea microorganismelor.

De asemenea, instalațiile interioare nu asigură parametrii optimi în vederea realizării confortului, igienei și alimentării aparaturii în condiții de deplină siguranță iar dotarea medicală a cabinetelor este insuficientă și necorespunzătoare.

Potrivit soluției tehnice alese, se intenționează construirea unui corp nou de clădire de două nivele, subsol și parter, tangent corpului B, și lucrări de intervenții în corpul existent. Este vorba de lucrări de demolare a zidurilor de cărămidă/gipscarton, desfacerea tâmplăriei interioare, a pardoselilor (gresie, dale mozaicate, faianță), lucrări de construcție la subsol (termoizolare cu polistiren expandat) și la parter (pereți noi de compartimentare interiori, tâmplărie interioară pe toc metalic la toate încăperile, placare pereți de cărămidă cu gipscarton, plafon fals din gipscarton pe coridoare, șapă autonivelantă la pardoseli în toate spațiile, covor PVC, instalații electrice, sanitare și termoventilații, dotări cabinete medicale.

Valoarea totală a obiectivului de investiții, inclusiv TVA este de 10,69 milioane de lei, din care construcții  montaj 3,38 milioane de lei, durata estimată de execuție a obiectivului de investiții fiind de 12 luni.