La aproape o lună de la emiterea Ordinului Prefectului Judeţului Tulcea nr. 334 din 12 octombrie 2017, prin care s-a dispus eliberarea lui Nicolae Topoleanu din funcția de primar al orașului Măcin, fostul primar a contestat ordinul printr-o plângere prealabilă adresată tot instituţiei care l-a eliberat din funcţie.

„Mandatul de primar privește o demnitate electorală și nu poate înceta decât pentru fapte de incompatibilitate legate de calitatea de primar, fapte săvârșite în cursul exercitării mandatului încredințat prin votul popular, nu și pentru fapte de incompatibilitate săvârșite în legătură cu alte demnități sau funcții publice deținute anterior.

Deoarece săvârșirea faptelor de incompatibilitate a privit numai calitatea de consilier local, susțin că în cauză nu există nicio prevedere legală în temeiul căreia să se poată constata încetarea mandatului de primar în curs, cât timp legea însăși face excepție de la decăderea din dreptul de ocupa alte demnități publice, respectiv acelea care exceptează de la aplicarea acestei sancțiuni demnitățile rezultate electoral, cum este aceea de primar.

Potrivit art.15 alin.2 din Legea 393/2004, calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de incompatibilitate.

Acest text prescrie încetarea unui mandat în curs ca urmare a aplicării sancțiunii incompatibilității pentru fapte săvârșite în timpul mandatului în curs, textul nu se referă la interdicția de a deține în viitor un mandat de primar, pe care l-ar putea obține cel sancționat în cursul exercitării altui mandat și nici la decăderea din dreptul de a ocupa în continuare în urma votului demnitatea publică de primar. (…) Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 418 din 3 iulie 2014, s-a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 și s-a constatat că aceste prevederi sunt constituționale numai în măsura în care sintagma „aceeași funcție” se referă la toate funcțiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeași lege. (…)

Astfel, cum rezultă din evidența modificărilor Legii nr 176/2010, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale ale art. 25 alin. (2) teza a II-a nu au fost puse de acord cu prevederile deciziei Curții Constituționale  de la data emiterii acesteia şi până azi, de Parlament sau Guvern.

Este de ordin constituțional că legiuitorul dacă nu a precizat că prin sintagma „aceeași funcție” legea se referă la toate funcțiile eligibile așa cum a reținut într-o opinie Curtea Constituțională, în conf. art. 147 alin. (1) din Constituție, această prevedere şi-a încetat efectele, deci nu mai există în textul legal sintagma „aceiași funcție” astfel că nu îmi este aplicabilă niciun fel de interpretare, în sensul că aceasta se referă la toate funcțiile eligibile.

Pentru aceste motive, în absența din textul legal al sintagmei „aceeași funcție”, susțin că îmi este aplicabilă excepția prev. de art. 25 alin. 2 în partea privitoare la decăderea din dreptul de a mai exercita o demnitate publică cu excepția celor electorale. Față de aceste considerente solicit revocarea Ordinului 334/2017 emis de Instituția Prefectului Județul Tulcea”, a susţinut Nicolae Topoleanu în plângerea adresată Instituţiei Prefectului Judeţ Tulcea.