Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat în această săptămână, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Apelul se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020.

În document (http://www.finantare.ro/ por-ghidul-solicitantului-pentru-por-10-2-privind-invatamantul-profesional-si-tehnic.html) sunt prezentate condițiile de acce­sare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2 – „Creșterea gradului de participare la învă­ţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Documentul în formula completă: ghidul solicitantului por invatamant profesional si tehnic.

Observațiile și propunerile pot fi trans­mise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28 iunie 2017.