Noile reglementări vizează eficientiza­rea procedurilor de plată, monitorizare  şi control al implementării programelor din domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuit şi afa­ceri maritime. De asemenea, normele re­gle­mentează şi aspectele care ţin de contribuţia naţională aferentă, respectiv, etapele, terme­nele, procedurile prin care se derulează flu­xu­rile financiare europene şi naţionale, con­turile aferente derulării acestor sume la nivelul instituţiei centrale, cât şi al unităţilor subordonate precum Agen­ţii de Plată şi Autorităţi de Mana­ge­ment.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!