Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea întrunit în şedinţă extraordinară ieri a analizat problemele semnalate de Primăria Comunei Casimcea prin adresele nr.6110/31.10.2018 şi nr.6200/05.11.2018 privind starea avansată de deteriorare a Dispensarului Comunal din localitatea Casimcea, ca urmare a inundaţiilor produse în zonă precum şi Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Smârdan nr. 1/05.11.2018 privind necesitatea realizării lucrărilor de reabilitare şi consolidare a digului de protecţie şi apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Smârdan.

Astfel, luând în considerare Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Casimcea nr. 3/05.11.2018 şi ţinând cont de Raportul de expertiză tehnică nr.548/29.10.2018 întocmit de S.C. HERCINIC S.R.L. prin expert tehnic BELGUN A. IONEL, ce a avut ca scop analizarea structurii de rezistenţă a corpului de clădire având funcţiunea de Dispensar uman, amplasat în localitatea Casimcea, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a adoptat Hotărâre 87 cu umătorul conţinut:

„Art.1  Se constată necesitatea şi se impune intervenţia de urgenţă în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare/consolidare a corpului de clădire cu funcţiunea de Dispensar uman din localitatea  Casimcea, grav afectat de inundaţii, încadrat în clasa de risc seismic Rs II, prezentate în Raportul de expertiză tehnică nr.548/29.10.2018 privind reabilitare Dispensar, comuna Casimcea, judeţul Tulcea, întocmit de S.C. HERCINIC S.R.L. prin expert tehnic BELGUN A. IONEL, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.2 Sumele necesare efectuării lucrărilor de reabilitare/consolidare prezentate în Expertiza tehnică nr. 548/29.10.2018, vor fi asigurate din bugetul local al comunei Casimcea şi/sau prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Art.3 Primăria Comunei Casimcea va demara procedurile necesare obţinerii fondurilor ce vor avea ca destinaţie efectuarea lucrărilor de reabilitare prezentate în Hotărârea CLSU Casimcea nr.3/05.11.2018, a căror valoare estimată este de 6.630,00 mii lei cu TVA”.

În aceeaşi şedinţă de ieri, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, a analizat şi Nota de fundamentare nr.3844/05.11.2018 întocmită de Primăria Comunei Smârdan, privind necesitatea realizării lucrărilor de reabilitare şi consolidare a digului de protecţie şi apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Smârdan şi a luat următoarea hotărâre:

„Art.1  Se constată necesitatea şi se impune intervenţia de urgenţă în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare şi consolidare a digului de protecţie şi apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Smârdan, judeţul Tulcea, grav afectat de creşterile de debite şi niveluri ale fluviului Dunărea, care au generat inundaţii în lunile ianuarie-iunie 2018 şi a traficului utilajelor de mare tonaj, prezentate în Nota de fundamentare nr.3844/05.11.2018 întocmită de Primăria Comunei Smârdan, judeţul Tulcea, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.2  Sumele necesare efectuării lucrărilor de reabilitare şi consolidare prezentate în Nota de fundamentare nr.3844/05.11.2018 întocmită de Primăria Comunei Smârdan, vor fi asigurate din bugetul local al comunei Smârdan şi/sau prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Art.3 Primăria Comunei Smîrdan va demara procedurile necesare obţinerii fondurilor ce vor avea ca destinaţie efectuarea lucrărilor de reabilitare prezentate în Nota de fundamentare nr.3844/05.11.2018”.