O serie de activităţi extraşcolare sunt programate să se desfăşoare începând cu 1- aprilie, în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. La ora actuală, profesorii lucrează la programele ce se vor desfăşura în cursul acelei săptămâni, iar pe listă se alfă deja excursii în judeţ sau vizitarea unor obiective turistice din municipiu, sau vizionarea unor filme cu diverse tematici.

„În perioada anterioară, s-au dezbătut proiectele propuse de cadrele didactice cu elevii și cu părinții, s-au aprobat în consiliile de administrație, în consiliile profesorale, iar acum se centralizează la nivel de unități de învățământ și se elaborează criteriile și instrumentele de monitorizare a activităților. Fiecare cadru didactic trebuie să fie implicat în aceste proiecte, în așa fel încât să întrunească numărul de ore pe care le are la catedră la încadrare.

Pot fi  diverse tipuri de ore, cum ar fi orele în cabinete și laboratoare care nu sunt ca orele de curs, ci sunt grupați și seletați elevi din diferite clase. Sunt expuse filme pe diverse tematici sau se organizează concursuri. În același timp, se pot organiza excursii la obiective turistice din județ sau din municipiu și au fost programate fel de fel de activități. Cei de la grădinițe se pare că sunt foarte inventive din acest punct de vedere”, a declarat Tincuţa Lungu, inspector în cadrul Inspectoratului Şcolar Tulcea.

Potrivit aceleaşi surse, după finalizarea acestor proiecte, consi­liile profesorale vor analiza modul de desfăşurare a proiectelor, punctele slabe şi punctele tari, toate datele urmând să fie centralizate în cadrul Inspectoratului Şcolar Tulcea. În funcţie de aceste date, se realizează raportul anual prinvind starea învăţământului în judeţul Tulcea.