Voluntarul este prin excelenţă binefăcătorul necunoscut. Sigur, are chip, greutate specifică şi însuşiri. Are şi un cod numeric personal, ca şi un nume şi un prenume. Este necunoscut, însă, fiindcă probabil că a doua sa caracteristică, după simţul filantropic, este modestia.

Un Eurobarometru vechi de cinci ani arăta că o cincime din populaţia ţării era implicată în activităţi de voluntariat. Potrivit unui alt studiu, dar mai recent (din 2014), media europeană de implicare în asemenea acţiuni era de 40% (Norvegia fiind ocupanta primului loc, cu 80%!); de asemenea, tot în plan european, expresia financiară a acestui bine gratuit era oglindit în PIB-uri naţionale între 3 şi 5% (aproape 8% în Marea Britanie!).

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!