* Crede Preşedintele Filialei Tulcea a Forţei Civice (FC), Cornel Simion

Mai multe proiecte ale legii regionalizării se vântură prin presa acestor zile, niciunul asumat oficial de Guvernul României, mai precis de cel care trebuie să elaboreze acest act normativ prioritar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admi­nistraţiei Publice.

Liviu Dragnea, ministrul însăr­cinat cu elaborarea impor­tantei legi, a făcut publice, în câteva in­tervenţii, anumite elemente fun­da­mentale care vor sta la baza re­organizării administrativ – terito­riale.

În schimb, Sorin Frunzăverde, liberalul care a iniţiat un aseme­nea proiect, l-a postat pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest (www.adrvest.ro) şi l-a detaliat la un post naţional de televiziune.

Preşedintele Filialei Tulcea a Forţei Civice (FC), Cornel Simion, despre proiect: „Vor fi învingători şi învinşi în acest proces, dar de un lucru sunt sigur – oraşul Tulcea nu va fi învingător”.

În opinia liderului FC, regio­nalizarea se doreşte a fi făcută astăzi doar cu scopul de a accelera absorbţia fondurilor europene, fără un minim calcul de impact pe toate palierele – economic, social, cultural, religios etc., pe fiecare judeţ în parte şi în special pentru judeţele de tipul Tulcei – populaţie puţină, suprafaţă mare – bene­ficiare (şi nu contributoare) de alocaţii naţionale, cu grad redus de dezvoltare.

Chiar dacă regionalizarea poa­te avea efecte benefice pentru România, „cred că pentru oraşul Tulcea va fi bomboana pe colivă! Este notoriu că oraşul Tulcea a cunoscut dezvoltarea doar după ce a fost declarat reşedinţă de judeţ, până atunci resursele fiind alocate către capitala regiunii, oraşul Constanţa. După 1989, a început o centrifugare a capita­lului şi a resurselor, inclusiv umane: aromânii şi tulcenii din sudul judeţului s-au raportat economic spre Constanţa, iar măcinenii şi cei limitrofi lor au început să se apropie tot mai mult economic de Brăila şi Galaţi. Această centrifugare se va accelera în detrimentul oraşului Tulcea, din momentul implemen­tării regionalizării”.

Preşedintele Forţei Civice denunţă prevederile seci de func­ţionare a unei structuri adminis­trativ – teritoriale, considerând că s-a copiat matricea de funcţionare a unui consiliu judeţean şi s-au făcut ajustările de rigoare, com­pletate cu sinecuri viitoare „pentru cei aflaţi azi la butoanele locale”, şi afirmă că nu rezultă de nicăieri criteriile care au stat la baza alocării judeţelor pe regiuni, arbitrariul fiind pus pe seama lipsei studiului de impact, iar fiecare „desenează regiuni după cum are chef şi cum are interes de moment”. Spre exemplu, intere­sul clar al lui Frunzăverde de a controla regiunea de vest, singură regiune cu numai 4 judeţe, toate aflate sub viitoarea influenţa a iniţiatorului de text legislativ, care ar urma să controleze Consiliul Regional prin modul în care se propune componenţa juridică a acestuia.

Lipsesc, continuă Cornel Simion, prevederile care asigură luarea deciziilor spre dezvoltarea zonelor slab dezvoltate, scopul „nobil, de altfel” al acestui demers, protejând aceste decizii de „infestarea” cu interese poli­tico – economice marginale. Efectele imediate ale proiectului vor fi creşterea fiscalităţii, prin introducerea unui nou palier de impozite şi taxe la nivel de regiune, creşterea cheltuielilor personale („ce fel de unităţi administrativ – teritoriale vor fi, dacă nu vor fi înscrise în actele oficiale ale persoanelor fizice şi juridice care vor trebui astfel preschimbate?, … trec peste de­cla­raţiile populiste”), creşterea birocraţiei („nu se stipulează clar ce atribuţii judeţene vor fi preluate de regiune, inclusiv cu salariaţi, astfel încât, global, să nu fie escaladată birocraţia”).

În consecinţă, preşedintele Forţei Civice consideră oportună o discuţie mai largă, privitoare la prioritizarea binelui comunitar, la care nu se face referite în text, care să lămurească ce primează: binele local sau cel regional? Cum vor fi recompensaţi cei vitregiţi de deciziile regionale? „Deci, în fugă după banii euro­peni, se va face o regionali­zare la foc automat, fără o dezbatere reală şi cu efecte pe decenii. Vor fi învingători şi învinşi în acest proces, dar de un lucru sunt sigur: oraşul Tulcea nu va fi învingător”.