În vederea realizării unui miniport la Murighiol, prin Legea 363 – adoptată pe 18 decembrie 2013 – s-a aprobat transmiterea unui teren aflat în comuna Murighiol din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. Legea menționată prevedea că, în situația în care investiția nu se realizează în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare, imobilul revenea, de drept, în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Cum termenul expira în decembrie 2017, deputaţii Lucian – Eduard Simion, Anişoara Radu şi Mirela Furtună au depus eforturi legislative pentru modificarea Legii 363/2013, izbutind în final „prelungirea administrării unei suprafeţe de 1,5 ha de către Consiliul Judeţean Tulcea pentru un teren – în zona comunei Murighiol – ce face obiectul unui proiect numit «Portul turistic Murighiol», de altfel prins în Strategia Naţională de Turism şi pentru care este asigurată finanţarea. În ultima decadă a lunii decembrie 2017 expiră perioada, motiv pentru care invocăm acest regim de urgenţă”, cum declara pentru ziarul nostru, în luna noiembrie a anului trecut, deputatul Lucian – Eduard Simion.

Legea nr. 268/2017, prin care se modifică art. 3 din Legea nr. 363/2013, a apărut în Monitorul Oficial abia la finele lui 2017, mai precis în M.O. nr. 1037/28 decembrie. Iată şi conţinutul articolului unic: „În situaţia în care, în termen de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu se realizează investiţia, imobilul revine, de drept, la cererea proprietarului actual, în proprietatea statului român şi în administrarea autorităţii publice centrale în subordinea căreia se află Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»”.

Mai rămâne doar să fie realizat miniportul/portul de agrement din comuna Murighiol, obiectiv aprobat anul trecut de Guvern, prin Hotărârea nr. 558/2017, şi inclus în Programul pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor şi de investiţii în turism.