Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Tulcea aduce la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale faptul că în perioada 5 – 13 aprilie 2018 se pot transmite cereri de contractare pentru anul 2018.

Format electronic

În vederea încheierii contractelor pe anul 2018, furnizorii vor transmite cererea de contractare şi documentele necesare încheierii şi negocierii contractelor, prevăzute în actele normative în vigoare doar în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă / calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Documentele, postate pe site

„Cererea de contractare şi documentele necesare vor fi scanate și transmise la adresa de e-mail office@castl.ro, în format .pdf. Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/) şi vor afişate la sediul instituţiei”, spune ec. Eugenia Vasile, președinte – director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea.

Facem precizarea că data limită de finalizare a procesului de contractare este de 30 aprilie 2018.