Anunț de presă

18.03.2019

Începerea proiectului „Creșterea capacității de producție prin inovare în cadrul SC GP SĂGEATA PROD SRL”

S.C. GP SĂGEATA PROD S.R.L. cu sediul în sat Suplacul de Barcău, com. Suplacul de Barcău , Str. Minerilor, nr. 40,  județul Bihor, CUI 106541, J05/442/19.02.1992, implementează proiectului cu titlul: „Creșterea capacității de producție prin inovare în cadrul SC GP SĂGEATA PROD SRL, cod SMIS 122887, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3779 / 22.02.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 8.209.079,59 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.211.513,77 lei, din care 3.579.786,70  lei din FEDR și 631.727,07 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății, din regiunea de dezvoltare Sud-Est, județul Tulcea, localitatea Somova, Comuna Somova, teren intravilan cu nr. cadastral 33491, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, 2.2 ITI.

Obiectivul general al proiectului CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE PRIN INOVARE ÎN CADRUL SC GP SĂGEATA PROD SRL este realizarea unei investiții inițiale ce va determina îmbunătățirea competitivității economice a SC GP SĂGEATA PROD SRL prin creșterea productivității muncii proprii și a sectorului de producție mixturi asfaltice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Introducerea inovării de produs și de proces în cadrul societății prin creșterea volumului de mixturi asfaltice produse cu cel puțin 50% și îmbunătățirea semnificativă a fluxului tehnologic și a mixturilor asfaltice produse, prin achiziția a 4 active corporale și necorporale.
  • Realizarea activităților de internaționalizare prin participarea la un târg internațional și a activităților de certificare a sistemelor de management integrat ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 și certificarea produsului.

Data de începere a proiectului: 04.04.2018

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2019

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0756293982, e-mail proiectsageata2012@gmail.com, persoană de contact Ratan Elena.