Măsura este impusă de regula­mentele de la Bruxelles ca urmare a organizării sistemului de inspecţii şi certificare în agricultura ecolo­gică. Cum era. Potrivit unui ordin 181/2012 al ministrului Agricul­turii, firmele care efectuau verifică­rile periodice în fermele ecologice aveau acreditare pe termen neli­mitat. Cum va fi. În ton cu regu­lamentele de la Bruxelles, Minis­terul Agriculturii va mandata în fiecare an aceste firme de inspecţie, cu precizarea că certificatele de aprobare emise în temeiul Ordi­nului 181 îşi menţin valabilitatea până la emiterea noilor certificate, cu valabilitate de un an. Conform ordinului ministerial firmele de inspecţie acreditate sunt obligate să efectueze control în fermele ecolo­gice cel puţin o dată pe an, pe bază de contract de prestări servicii.

Tulcea s-a profilat pe produse bio

Din mai multe raţiuni, dintre care două sunt cel mai importante: pământ gras, bogat în humus, în zona agricolă a Deltei, şi preţul de desfacere al produselor bio, aproa­pe dublu faţă de produsele agicole obişnuite, cu cerere mare la export. Şi nu în ultimul rând, sub­venţia europeană pe „plăţi de agromediu-pachetul 5”, destul de consistentă.

Prin urmare, la Tulcea există poten­ţial şi interes pe măsură. Conform datelor de la Direcţia Agricolă, la începutul acestui an agricultura ecologică se practica pe 12% din suprafaţa arabilă a jude­ţu­lui, pe suprafeţe mai mari în zo­nele Mahmudia, Murighiol, Frecăţei, Luncaviţa. Culturi ecologice diver­se: cereale, floarea-soarelui, rapiţă, in. După evidenţa Direcţiei Agri­cole, mai bine de 300 de fermieri fac afaceri în agricultura ecologică, pe o suprafaţă de 34.000 de hectare.