Majorarea pensiilor începând cu această lună a fost amânată cu nouă luni deoarece potrivit noii legi a pensiilor, aprobată de Guvern, punctul de pensie se va majora abia în septembrie 2019. În prezent acesta este 1.100 lei şi va rămâne neschimbat până la data de 31 august 2019 după care punctul de pensie va creşte la 1.265 lei.

În 2020 punctul de pensie va ajunge la 1.775, lei plus 10%, care va fi acordul global, iar în 2021 avem punctul de pensie la 1.875 când deja intră în vigoare valoarea punctului de referinţă (vpr), care va fi de 75 lei şi care se înmulţeşte cu numărul de puncte acumulate, iar din 2022 va fi doar acest indicator nou plus inflaţia. Până atunci, Casa Naţională de Pensii Publice a publicat indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii, raportaţi la salariul mediu brut pe economie şi salariul minim brut pe economie faţă de care se plătesc contribuţiile sociale.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale, sunt de 25% datorate de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, de 4% datorate în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora şi respectiv 8% datorate în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%. Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% şi este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 4.162 lei Începând cu 1 ianuarie 2019, nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuţiei de asigurări sociale aferente acestor venituri, sunt de 2.080 lei pentru venit minim asigurat cu un cuantum al contribuţiei de 520 lei.

Valoarea punctului de pensie anul acesta este de 1.100 lei (1 ianuarie – 31 august 2019) şi respectiv 1.265 lei începând cu 1 septembrie 2019. Indicele de corecţie pentru anul 2019 este de 1,20. Cuantumul ajutorului de deces este de 4.162 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, şi respectiv 2.081 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Indemnizaţia socială sau pensia minimă pentru pensionari este de 640 lei (1 ianuarie – 31 august 2019) şi respectiv 704 lei începând cu 1 septembrie 2019. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de 880 lei. În fine, până în septembrie 2019 veniturile lunare din pensii care depăşesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.