elevi evaluare nationala (B365)Potrivit unui bilanţ prezentat de inspectorul şcolar general Mihai Stroe la ultima şedinţă a Colegiului prefectural, Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a s-a desfăşurat conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, completată de anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5071/2016 şi conform Calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017, Anexa 1 la O.M.E.N.C.S. nr. 5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017.

Astfel, în perioada 19- 23 iunie 2017, Evaluarea Naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a s-a desfăşurat în 53 centre de examen la care au fost arondate cele 81 unităţi cu învăţământ gimnazial, iar lucrările din județul repartizat pentru evaluare de către M.E.N. au fost evaluate în trei centre de evaluare organizate în municipiul Tulcea. Un număr de 16 elevi din zona Deltei Dunării au fost arondați la centre de examen din municipiul Tulcea, respectiv Pardina, Ceatalchioi, Maliuc.

Dintre cei 1.927 de elevi care au frecventat cursurile clasei a VIII-a, s-au înscris pentru susţinerea evaluării naţionale un număr de 1.512, dintre care: la proba de limba şi literatura română s-au prezentat 1.487, iar la proba de matematică 1.479. Un elev a susținut examenul la domiciliu, cu  aprobarea Comisiei Naționale.

Evaluarea s-a realizat în trei centre zonale de evaluare, de către un număr de 41 profesori evaluatori de limba şi literatura română şi 40 profesori evaluatori de matematică.

Procentul mediilor peste 5 la nivelul județului Tulcea a fost de 71,67%: Limba și literatura română 85,41% și Matematica 57,61%.

În 26 iunie 2017 s-au afişat rezultatele, în perioada 27-29 iunie s-a desfăşurat etapa de reevaluare a lucrărilor pentru care s-au depus contestaţii, iar pe 30 iunie

s-au afişat rezultatele finale după contestaţii. În total, în judeţul nostru s-au depus 111 contestații.

În data de 12 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învăţă­mântul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a, iar în data de 13 iulie, unităţile de învăţământ gimnazial vor afişa listele cu absolvenţii repartizaţi din şcoli şi lista cu locurile neocupate din unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ. De asemenea, depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost repartizaţi se va face între 13 şi 17 iulie.