bazbanela costelÎncă de săptămâna trecută, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură a deblocat plata unei prime tranșe din renta viageră aferentă anului 2013 pentru beneficiarii care și-au vizat carnetele de rentier în perioada 1 martie – 30 iunie 2014 și au avut deschise conturi bancare.

Potrivit informaţiilor furnizate de Costel Bazbanela, şef serviciu în cadrul agenţiei judeţene de la Tulcea, din totalul celor 2700 de rentieri tulceni, aproximativ 2200 şi-au vizat carnetele până la sfârşitul lunii trecute, alţi circa 500 de rentieri fiind aşteptaţi la viză până la sfârşitul lunii august.

Valoarea totală a sumelor care se cuvin rentierilor cu carnetele vizate până la sfârşitul lunii iunie se ridică la jumătate de milion de euro.

Renta viageră agricolă repre­zintă suma de bani plătită rentie­rului agricol care înstrăinea­ză sau arendează terenurile extra­vilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au soli­citat obținerea calității de rentier până la data de 31 decembrie 2009, inclusiv). Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 1 martie până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii trebuie să se prezinte personal ori prin mandatar la oricare centru județean al APIA, în vederea soli­citării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viageră agricolă.