O delegaţie a Senatului României a efectuat o vizită de informare la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, în perioada 14 – 15 aprilie 2014, la invitația și pe cheltuiala CE.

Din delegație a făcut parte și senatorul Octavian Motoc (Partidul Naţional Liberal), membru al Comisiei pentru Afaceri Euro­pene. Vizita a avut ca scop o informare gene­rală a parlamentarilor români în legătură cu stadiul negocierilor în privința Acordului de parteneriat dintre România și Uniunea Europeană, pentru perioada 2014 – 2020, care a fost înaintat în mod oficial Comisiei Europene pe 1 aprilie.

Parlamentarii români au avut posi­bilitatea să se întâlnească cu mai mulți reprezentanți ai diverselor direcții gene­rale din cadrul CE, pe diverse tematici de interes, dintre care menționăm: situaţia generală din cadrul UE, răspunsul la criza economică – de la stabilizare la redresare, politica UE pentru educație și formare profesională, politica anti – drog a UE, politica de coeziune, refor­ma politicii agricole comune, Schengen, vizele, securitate, politica anticorupție, politica UE pentru IMM-uri, extinderea UE și politica de vecinătate.

„Personal, în discuțiile purtate, am susținut necesitatea continuării finanțării aeroporturilor regionale, datorită intrării relativ târzii în UE a României, care nu a beneficiat, ca alte state membre, de o finanţare consistentă a acestui sector important al infrastructurii de transport. Sunt semne că acest lucru se va întâmpla, însă numai în condiţiile în care proiectele vor fi înaintate din perspectiva rezolvării problemelor de protecţia mediului şi siguranţa traficului. În ceea ce priveşte programul de dezvoltare rurală, am susţinut acolo şi voi efectua demersuri în acest sens şi către Guvern pentru ca în zona rurală beneficiară de fonduri europene să fie incluse şi oraşele mici, cu activitate preponderent agricolă şi de procesare a produselor agricole, precum şi cu alte activităţi tradiţionale, situaţie în care se află toate oraşele din judeţul Tulcea, cu excepţia municipiului. În ceea ce priveşte nivelul alocărilor de fonduri propuse de România în Acordul de par­teneriat cu UE, m-am arătat nemulţumit de nivelul redus al sumei alocate creşterii competitivităţii economice, în raport cu cele pentru alte domenii, în situaţia în care sectorul IMM nu s-a bucurat nici până acum de o finanţare consistentă. Sper să se mai producă ajustări, ţinând seama şi de sugestiile noastre, în aşa fel încât Acordul de parteneriat final, agreat de ambele părţi, să conducă la dezvoltare durabilă, printr-un nivel sporit de acce­sare a fondurilor, cu o reflectare directă în gradul de prosperitate al cetăţenilor români”, ne-a declarat senatorul Motoc la întoarcerea de la Bruxelles.