Banii planificați pentru sănă­tatea tulceană sunt suficienți pen­tru nevoile  asiguraților, afirmă președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Eugenia Vasile. Cu toate acestea, îngrijo­ra­rea oarecum îndreptățită se referă la accesibilitatea îngreunată la serviciile medicale.

„Avem 269 contracte în deru­lare, mai multe faţă de anul precedent motivat de numărul de contracte cu stomatologii. Nu sunt alte contracte în plus, ba chiar în minus la serviciile de pa­ra­clinice. Valoarea este mult mai mare decât anul trecut, dar mo­tivul de îngrijorare este accesibi­litatea la serviciile medicale”.

Potrivit sursei citate, nu există motive de îngrijorare privitoare la salariile angajaţilor pentru ultime­le luni ale anului în curs, chiar dacă bugetul, așa cum este construit în acest moment nu cuprinde valoarea de contract a lunii noiembrie și decembrie: „La nivelul Casei Naționale este constituită o rezervă care va fi debocată pentru asigurarea serviciilor pentru finele anului. Nu trebuie să existe îngrijorări în domeniul asistenței medicale spitalicești”, a declarat Eugenia Vasile.

Mirela BACIU