seminarul SEMINARUL TEOLOGIC_LICEUL TEOLOGIC_PAG 1Din cele 10 şcoli din municipiu fără autorizaţie de securitate la incendiu, cele mai multe dintre ele, respectiv 7, nu au hidranţi: interiori şi sau exteriori · Printre acestea, Doamne ajută!, se numără şi seminarul teologic „ Sf. Ioan Casian” · La acest moment, ca şi în anul şcolar trecutde altfel, din totalul de 141 unități de învățământ, doar 8 unități şcolare nu au autorizație sanitară de funcționare

La nivelul judeţului Tulcea, potrivit unei statistici a Inspecto­ratului Şcolar Judeţean care este doar „gestionarul” reţelei şcolare adminis­trată de fiecare primărie în parte, avem nu mai puţin de 141 unități de învățământ (cu personalitate juridică și arondate).

La ce populaţie şcolară are judeţul Tulcea pare suficient şi asta în condiţiile în care valul comasărilor a redus drastic, an de an, numărul clădirilor cu destinaţie şcoală sau grădiniţă. Chiar şi în condiţiile în care pe de o parte se închid clădiri şcolare pentru că nu mai au elevi iar pe de altă parte se construiesc altele, tocmai pentru că este nevoie, procentul şcolilor autorizate nu a atins niciodată acel maxim istoric de 100%. Adică toate şcolile să fie autorizate astfel încât cei de la „Sanepid” (Direcţia de Sănătate Publică) să nu mai aibă ce comenta! Mai rău este că dacă în fiecare din ultimii cinci – şase ani mai urcam câte un procent spre acest maxim istoric, a apărut evenimentul Colectiv şi iată că şi pompierii au cerut autorizarea clădirilor. A trecut mai bine de un an şi jumătate de atunci şi nu prea am înţeles nimic din ce s-a întâmplat, iar situaţia statistică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” Tulcea arată că avem de două ori mai multe şcoli fără autorizaţie la incendiu decât fără autorizaţie sanitară. Ceea ce este foarte grav.

Şcoli înconjurate de ape, fără autorizaţie sanitară pentru lipsa… apei

Pe parcursul vacanței de vară, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Tulcea, se vor realiza lucrări de igienizare sau reparații, în vederea înce­pe­rii anului școlar 2017-2018. La toate școlile din municipiul Tulcea au fost alocate sume pentru procurarea materia­lelor de curățenie și contractare de lucrări de igienizare sau reparații. Contractele sunt încheiate de unitățile de învățământ cu personalitate juridică sunt în valoare de 1.200.000 lei. Suplimentar sunt în stadiu de contractare, prin Primăria municipiului Tulcea, lucrări de reabilitare și moderni­zare la corpul B al Grădiniței nr.3 cu orar prelungit.

Pe de altă parte, la majoritatea școlilor din mediul rural, lucrările de igienizare se vor realiza la fel cu fonduri de la consiliile locale iar în ambele situaţii termenul pentru finalizarea lucrărilor de igienizare este 30 august 2017.

scoala caraormanLa acest moment, ca şi în anul şcolar trecut trecut de altfel, din totalul de 141 unități de învățământ (cu personalitate juridică și arondate) doar 8 unități şcolare  respectiv 6% din datele statistice ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Tulcea nu au autorizație sanitară de funcționare:

– Școala Primară Letea – lipsă apă curentă în localitate

– Școala Primară Periprava – lipsă apă curentă în localitate

– Școala Gimnazială Caraorman – lipsă apă curentă în localitate

– Școala Primară Mircea Vodă – lucrări reabilitare (în curs autorizare)

– Școala Gimnazială Hamcearca – lucrări reabilitare corp grădiniță (în curs autorizare)

– Școala Primară Poșta – lucrări reabilitare (în curs autorizare)

– Școala Gimnazială Izvoarele – grup sanitar necorespunzător, acoperiș degradat (proiect Primăria Izvoarele)

– Școala Primară Iazurile – clădire degra­dată (proiect Primăria Valea Nucarilor)

În plus, până la începutul noului an școlar  se vor pune în funcțiune două clădiri pentru grădinițe (Grădinița cu program normal 2 săli grupă–Frecăței şi Grădinița cu program normal 2 săli grupă – Valea Nucarilor), realizate cu finanțare în cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii în România (PREŢ), derulat prin Ministerul Educației Naționale. La aceste obiective sunt necesare lucrări de amenajări exterioare și utilități, realizate cu finanțarea autorităților locale.

Avem 17 şcoli „sensibile” la foc. Cele mai multe, 10, sunt în municipiul Tulcea

Din totalul de 141 unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli şi licee) care însumează 295 clădiri, doar 34 deţin autorizaţie de securitate la incendiu, iar pentru 17 unităţi de învăţământ (Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţa cu două clădiri) este necesară obţinerea acestui document admi­nistrativ numit autorizaţie de securitate la incendiu.

Trebuie precizat că 243 sunt clădiri construite înaintea apariţiei legislaţiei în acest domeniu şi care nu au suferit modi­ficări în urma cărora să intre sub inci­denţa prevederilor legale aplicabile de-a lungul timpului privind cerinţa de avizare/autori­zare din punct de vedere al securităţii la incendiu.

Potrivit unui raport al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta Tulcea transmis Instituţiei Prefectului judeţ Tulcea, în conformitate cu art. 30 alin. 4^1 din Legea 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limită stabilit pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a fost 30.06.2017! Pentru cele 18 clădiri, autorizaţia de securitate la incendiu se va elibera în conformitate cu O.M.A.I. nr. 129/2016, pe baza următoarelor documente:

– cerere-tip

– autorizaţia de construire

– scenariu de securitate la incendiu

– planul de situaţie, cuprinzând ampla­sa­mentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport

cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţio­nându-se denumirea şi lăţimea lor.

– piese desenate pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu”, din docu­mentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie

– relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse

– dispoziţii de şantier însuşite de verifi­ca­torul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind înde­plinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”

– referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie

– procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

– lista documentelor care atestă perfor­manţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc

Microsoft Word - tabel scoli 2.docMicrosoft Word - tabel scoli 2.docMicrosoft Word - tabel scoli 2.docDin păcate, cele mai multe clădiri „sensibile” la foc din totalul de 17 se află în municipiul Tulcea. Alte şapte şcoli se află în judeţ potrivit tabelelor de mai jos.