Între 6 și 9 septembrie, membrii Colegiului Înalților Funcționari Publici (CIFP) s-au reunit în „Puflene Resort“ din Murighiol pentru a stabili cadrul în care asociația va activa, având în vedere că fosta titulatură era „Asociația Înalilor Funcționari Publici – Inspectori Guvernamentali“.

Fostul președinte, Lucian – Eduard Simion, i-a predat ștafeta lui Ioan Ghica, ambii prezentând participanților (înalților funcțio­nari publici cu statut definitiv) propunerile legis­lative, respectiv modificarea și comple­tarea H.G. nr. 341/2007 și modificarea Statutului Funcționarilor Publici. La lucrări au parti­cipat, ca invitați speciali, Georgeta Gavrilă, prefectul municipiului București, și Eugen Coifan, președintele Agenției Națio­nale a Funcționarilor Publici.

(vom reveni)