Astăzi, la Sala „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, are loc lansarea proiectului ,,Sistem şi Prietenii – Cetatea  Enisala, respect pentru trecut”, cofinanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Proiectul este  implementat de Asociaţia Star Education, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea şi Consiliul Judeţean Tulcea.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi consolidarea turismului din judeţul Tulcea, prin sprijinirea promovării produselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a turismului la nivel local, judeţean, regional şi naţional. Obiectivul specific al proiectului îl constituie valorificarea potenţialului turistic local prin promovarea identităţii culturale – componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică a judeţului Tulcea.

Pentru promovarea produsului turistic ,,Cetatea Enisala – Legendă şi tradiţie” în cadrul proiectului, în perioada 21-22 iulie, se vor desfăşura mai multe activităţi cultural – educative precum: concerte ale unor trupe renumite (Holograf, Vunk, Sistem), expoziţii de carte, parade de costume medievale, turniruri, etc.