Comunicat de presă

Data: 08.07.2019

 Lansare proiect: – “DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PREMIUM OVISERV PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

 

S.C. PREMIUM OVISERV S.R.L., în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul cu titlul “DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PRMIUM OVISERV PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI”, cod MySMIS:123115.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de Investiţii 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel de proiecte POR POR/2018/2/2.2.A/ITI, având o valoare totală de 1.701.695,49 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 1.010.119,11 lei.

Data demarării proiectului este 01.03.2018, iar data estimată de finalizare este 31.12.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității economice, prin creșterea productivității muncii a microîntre- prinderii PREMIUM OVISERV SRL prin promovarea INOVĂRII, TEHNOLOGIZĂRII și a SPECIALIZĂRII.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • explorarea pieței lucrărilor de pregătire a terenului din Județul Tulcea;
  • dezvoltarea activității societății prin investiții în active corporale și necorporale ce susțin înființarea punctului de lucru în Jud. Tulcea și operaționalizarea proiectului de investiții;
  • asigurarea sustenabilităţii investiţiei prin monitorizarea progresului şi a durabilităţii

Locaţia de implementare a proiectului este: Oraș Babadag, Str. Făt Frumos, nr. 23, Jud. Tulcea.

S.C. PREMIUM OVISERV S.R.L.

Date de contact beneficiar: Oraș Ovidiu, Str. Mugurel nr. 46, Corp C1, judeţul Constanța, cod poştal 905900, România Telefon: 0755015164; email: p.oviserv@yahoo.com

Persoană de contact: Mișa Răzvan

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României