Comunicat de presă

 Data     20.09.2019

Lansarea proiectului „Achiziție de utilaje la S.C. MIRGHIS & MAYER S.R.L.”

 

MIRGHIS & MAYER S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Achiziție de utilaje la S.C. MIRGHIS & MAYER S.R.L.”, cod MySMIS 123659, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 8.100.120,43 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.650.991,91 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice prin abordarea unei noi piețe de construcții. Obiectivul va fi atins prin crearea unei noi unități de prestare de servicii în domeniul lucrărilor de construcții de drumuri, ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect la locația de implementare din zona DELTA DUNĂRII.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni:   respectiv de la data 08.05.2018 până la

data 31.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel. 0730333073, e-mail: mirghis@gmail.com, persoană

contact: MIRGHIS IOAN-MARINEL – administrator

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.