Comunicat de presă

                             Data: 21.10.2019

Lansarea proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚIE DRUMURI”

S.C. ELPIDEX TRADING S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚIE DRUMURI”, cod MySMIS 124239, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.750.390,73  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.490.703,20  lei.

Obiectivul general al proiectului  vizează consolidarea și dezvoltarea durabilă a activității de servicii desfășurate de Elpidez Trading S.R.L.”

Obiectivele specifice sunt:

  • achiziția a 15 utilaje și echipamente până la finalizarea implementării proiectului;
  • crearea a 2 locuri de muncă până la finalizarea implementării proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 29  luni:  respectiv de  la data 06.05.2018 până la data 30.09.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0744/587591, e-mail: marketoffice2@yahoo.com, persoană de contact: Isopescu Florin – Ovidiu

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.