Comunicat de presă

 

                             Data 02.07.2019

Lansarea proiectului

 „Achiziție utilaje pentru lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații”

 ANYTA-FALKO S.R.L, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Achiziție utilaje pentru lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații”, cod SMIS 119374, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.159.742,10 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 877.115,87 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea competitivitatii economice a societății ANYTA-FALKO SRL prin achiziționarea unor utilaje care să faciliteze realizarea lucrărilor de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1.Dezvoltarea activității societății ANYTA – FALKO SRL prin crearea a 5 locuri noi de muncă, dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

  1. Achiziționarea unui număr de 20 echipamente si utilaje tehnologice si 1 program informatic pană la finalizarea implementării proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 35 luni (13.10.2017 – 31.08.2020).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0722.568.435; e-mail: buzatel.cristian@gmail.com,  persoana de contact: Cristian BUZĂȚEL.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României