Comunicat de presă

                             Data: 21.10.2019

Lansarea proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU S.C. BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L.”

S.C. BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU S.C. BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L.”, cod MySMIS 122906, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.583.120,96 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.542.988,44  lei.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea și dezvoltarea durabilă a activității de servicii desfășurate de BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L.

Obiectivele specifice sunt:

  • achiziția a 10 utilaje și echipamente până la 31.12.2019;
  • crearea a 2 locuri de muncă până la 31.12.2019;

Durata de implementare a proiectului este de 31  luni:  respectiv de  la data 22.02.2018 până la data 31.08.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0746/330136, e-mail: bahm.constructii@gmail.com, persoană de contact: Nichifor Ionuț

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.