Anunț de presă

                        1 OCTOMBRIE 2019

 

Lansarea proiectului „CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUĂ ÎN DOMENIUL DEMOLĂRII”

REMAT COMPACT S.R.L. este beneficiarul proiectului „CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUĂ ÎN DOMENIUL DEMOLĂRII”, cod MySMIS 123719, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea societății printr-o nouă activitate productivă și pătrunderea pe noi piețe de serviciu, dar și pe noi piețe geografice.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – introducerea unei activități noi productive caen – 4311- lucrări de demolare a construcțiilor;
  2. – dotarea cu mijloace corporale și necorporale necesare prestării de servicii de demolare;
  3. – creșterea locurilor de muncă cu 5 locuri noi de muncă create prin proiect, specializarea și instruirea continuă a personalului.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.993.651,26 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.954.200,00 lei (60,04 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.800,00 lei (10,60 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.993.812,00 lei (29,36 %).

Data începerii proiectului este 01.05.2018, iar data finalizării proiectului este 30.06.2020.

Date de contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, str. Taberei nr. 26, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Pavel Gheorghe, telefon: 0731798361, email: rematcompact@hotmail.com

 

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.