Comunicat de presă

 Data 20.03.2019

 

Lansarea proiectului „Creșterea competitivității COSMOGRAMA SRL prin achiziție de echipamente”

 

COSMOGRAMA SRL Brăila, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității COSMOGRAMA SRL prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 119532, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020 Axa prioritară 2 ‐ „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 ITI – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 702.604,63 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 604.240,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piața a COSMOGRAMA SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume Activități de arhitectură, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei de servicii prin executarea de noi servicii de arhitectură;
  2. Creșterea cifrei de afaceri de peste 400 de ori din al treilea an de funcționare.

Prin proiect se dorește achiziționarea de echipamente performante pentru activitatea de arhitectură conform codului cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a 3 noi locuri de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni (31.10.2017 – 30.11.2019).

 

Proiectul se implementează în Municipiul Tulcea, str. Isaccei, Bl. M1, Scara M1, Ap. 4, județul Tulcea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Andrei Ștefan, administrator, tel/fax/email꞉  0744915187 /- /urb.andreistefan@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014‐2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României