Comunicat de presă

Data 24.05.2019

Lansarea proiectului „ Creșterea competitivității și dezvoltarea activității la S.C. CRISTIM PRODCOM S.R.L.”

S.C. CRISTIM PRODCOM S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Creșterea competitivității și dezvoltarea activității la S.C. CRISTIM PRODCOM S.R.L.”, cod MySMIS 122689, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 3.482.920,83 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.106.128,70 lei.
Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice a firmei Cristim Prodcom S.R.L. prin crearea, dotarea și amplasarea în zona ITI Delta Dunării a unei noi unități de prestare servicii. Obiectivul general va fi atins prin dotarea punctului de lucru din orașul Măcin cu utilaje specializate de construcție , 3 autobetoniere și o autopompă pentru beton, care permit societății să dezvolte o activitate nouă, pe care nu a mai desfașurat-o până în prezent, respectiv CAEN 4399, crearea unui nou loc de muncă și utilizarea eficientă a resurselor, precum și implementarea sistemului de management al calității și mediului conform ISO 9001:2015.
Durata de implementare a proiectului este de 35 luni: respectiv de la data 1 aprilie 2018 până la data 28 februarie 2021.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Sandu-Cristinel DRAGNEA – Administrator, tel: 0745815195, email: cristi.dragnea76@gmail.com, sediul social: Municipiul Râmnicu Sărat, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 35, jud. Buzău, România.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României