Anunț de presă

Data: 25.07.2019

 Lansarea proiectului ”Creșterea competitivității și mobilității General Pro Invest prin investiții SMART”

 

GENERAL PRO INVEST SRL în calitate de Beneficiar implementează proiectul ”Creșterea competitivității și mobilității General Pro Invest prin investiții SMART”, cod SMIS 123647 finanțat prin, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Înbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, POR/2018/2/2.2.A/ITI, Apel Dedicat Zonei De Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării

Contractul de finanțare a fost încheiat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, în calitate de Autoritate de Management și cu AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de  7.943.585,77 lei din care Valoarea finanțării nerambursabile este de 4.650.125,34 lei.

Obiectivul general al General Pro Invest este de a aborda noi piețe la nivel național, prin crearea unei noi unitați de producție mobilă în domeniul de activitate corespondent codului CAEN 2363, respectiv fabricarea betonului. Acest obiectiv va putea fi atins prin realizarea investiției propuse ca urmare a achiziționării unor active performante (corporale si necorporale), cu tehnologie inovativă care vor reduce timpii de lucru, care vor determina creșterea calității produselor obținute, îmbunătățirea procesului productiv, reducerea costurilor auxiliare, determinând astfel creșterea productivității și a competitivității pe piață. Odata proiectul implementat, compania va obține o unitate mobila de producție beton care va funcționa la standarde înalte, unitatea fiind compusă din: stație mobilă de betoane, pompă de beton staționară, autopompă, instalație reciclare, incărcător frontal, autobetoniere, cântar industrial, grup electrogen, ansamblu laborator de încercări, sistem de obținere a energiei prin utilizarea de surse alternative de energie, container cu destinația grupuri sanitare și vestiare, sistem informatic automatizare stație de betoane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea unei noi unități de producție
  2. Certificarea completă a sistemelor de management și certificarea conformității produselor
  3. Recunoașterea companiei pe plan internațional

 

Durata de implementare a proiectului este de 33 luni: respectiv de  la data 23.04.2018 până la data 31.12.2020

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: GENERAL PRO INVEST SRL, municipiul Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, Imobilul Novis Plaza, Corp A, et. 3, județul Cluj, J12/2494/2004, CUI 16572076, Tel. 0264445588, e-mail: mail@generalproinvest.com