Anunț de presă

                                 Data: 12 martie 2019

Lansarea  proiectului: „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SSAB AG PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI ÎN TULCEA ȘI DOTAREA ACESTEIA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE”.

SSAB AG S.R.L. este beneficiarul proiectului „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SSAB AG PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI ÎN TULCEA ȘI DOTAREA ACESTEIA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE” cod MySMIS 122266, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare nr 3778/20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității societății SSAB AG S.R.L. prin crearea unei noi unități de prestare de serviciu în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață,  astfel încât piața locală să devină regională, piața națională să devină internațională prin inovarea de serviciu, dar și prin inovare organizațională.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • dotarea patrimoniului societății Andaluzia cu active corporale și necorporale necesare prestării activității CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. Activele corporale si necorporale vor fi exploatate la locul de implementare din Tulcea, str Taberei nr. 26 biroul de 10 mp, platforma betonatĂ 50 mp, jud. Tulcea, constand în : macara mobilă cu braț telescopic, instalație mobilă solară, sistem informatic tip laptop asistiv cu stand ergonomic monitor, tastatură braille și mouse ergonomic, magazin virtual, certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), certificarea serviciului de constructie conform standard ISC/IEC 20.000;
  • crearea a 3 locuri noi locuri de muncă; având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, cele 2 locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate – se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani  sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  • inovarea de serviciu prin introducerea unui nou serviciu de construcție.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.962.041,77 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.537.987,89 lei (60,87 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 447.880,21 lei (10,74%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.183.914,90 lei (28,39%).

Implementarea proiectului a început pe data de 01.04.2018 și se va finaliza pe 31.11.2019.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Taberei nr. 26, biroul nr. 10, platforma betonată 50 mp, jud. Tulcea, persoană contact: reprezentant legal Ioan Ciprian Soaita, telefon: 0744392666, email: andaluziatulcea@hotmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020