8 MAI 2019

Lansarea proiectului

„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII UTIROM INVEST S.R.L. PE PIAȚA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE DE SPECIALITATE”

UTIROM INVEST S.R.L. este beneficiarul proiectului „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII UTIROM INVEST S.R.L. PE PIAȚA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE DE SPECIALITATE”, cod MySMIS 122809, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și creșterea sustenabilă a competitivității societății UTIROM INVEST S.R.L. prin crearea unei noi unități de prestare de servicii în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încât piața locală să devină regională, piața națională să devină internațională prin inovarea de serviciu, dar și prin inovare organizațională.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. dotarea patrimoniului UTIROM INVEST S.R.L. cu active corporale și necorporale necesare prestării activității CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. constând în excavatoare pe șenile, instalație mobilă solară, sistem informatic tip laptop cu stand ergonomic monitor, tastatură braille și mouse ergonomic, magazin virtual, certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), certificarea serviciului de construcție conform standard ISC/IEC 20 000;
  2. – crearea a patru locuri noi de muncă – se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  3. – inovarea de serviciu prin introducerea unui nou serviciu de construcție – CAEN 4399 – alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.822.061,59 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.954.200,00 lei (60,68%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.800,00 lei (10,71%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 2.864.145,11 lei (28,61%).

Data începerii proiectului este 01.04.2018, iar data finalizării proiectului este 30.11.2019.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Taberei nr. 26, platforma betonată 100 mp și birou nr. 9, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal George Nelu Geadău, telefon: 0747.047.771, email: g.gedau@utirom.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României