Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret” Tulcea anunță lansarea Proiectului de mobilitate ,,Stop bullying si cyberbullying. Mai media literat, mai incluziv”, număr de referință: 2018-1-RO01-KA101-047865.

Proiectul a fost depus în cadrul Apelului național la propuneri de proiecte 2018, este finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea- Cheie1 – Proiecte de mobilitate  în domeniul educației școlare, cu un grant de 16040,00 EURO.

Proiectul are o durată de 18 luni și se va desfășura în perioada 5 septembrie 2018 – 4 martie 2020.

În rândul oportunităților oferite de programul Uniunii Europene, Erasmus+ , proiectele KA1 sunt cele care se adresează nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice prin participare la activități relevante ce au loc în altă țară decât în țara de origine. Participanții la mobilitate sunt implicați în activități de formare continuă (curs structurat, job-shadowing) ,schimburi de experiență,  transfer de bune practici.

Pe scurt, cursuri pentru profesori livrate de furnizori europeni, cu accent pe nonformal, activități outdoor și învățare experiențială, ceea ce , trebuie să recunoaștem, e de dorit și la nivel curricular.

Pentru a beneficia de această finanțare,  colegiul a depus o aplicație la termenul-limită, 1 februarie 2018,  selectând pentru candidatură 2 subiecte  de actualitate- educația media și educația incluzivă.

   Ideea proiectului a pornit de la o atentă diagnoză a mediului intern care a relevat nevoia de a combate situațiile de bullying semnalate atât prin inițiative ale Consiliului Elevilor,  cât și prin solicitări ale părinților. Coroborând  aceste date cu chestionare aplicate la clase, date statistice oferite de psihologul școlii, statistici și documente de politică educațională națională, mizând  pe  competențele media ale unor profesori referitoare la formele bullyingului în mediul virtual, s-a ajuns la un design de  proiect cu , s-ar putea just zice, abordare integrată.

Proiectul isi propune ca obiectiv  perfecționarea cadrelor didactice prin cursuri de formare în domeniul media literacy și a practicilor educaționale incluzive. Evenimentele de formare vor echipa participanții la mobilitate cu abilități de prevenire și intervenție a fenomenului de bullying, competențe de media literacy astfel încât aceștia să poată  educa, sprijini elevii în scopul prevenirii&combaterii cyberbullyingului.

În alt sens, aceleași competențe media dobândite de către profesori vor fi în măsură să reprezinte baza educării elevilor în sensul dezvoltării capacității de receptare, analiză critică a informației accesate în mass media, postate în mediul online. Elevii echipați media vor fi capabili să utilizeze în condiții de siguranță mediul virtual, să afișeze un comportament online pozitiv si incluziv. Pentru asta, e insă mai întâi de toate nevoie de profesori  literați media și în domeniul practicilor incluzive.

Cum prioritatea orizontală națională în contextul programului Erasmus + de anul acesta este incluziunea, candidatura s-a ancorat cu asupra de măsură în exigențele impuse de evaluare și s-a clasat în primele 25 de proiecte la nivel național( dintr-un total de 551 de proiecte depuse, 110 aprobate, https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2018/KA1/Proiecte%20depuse/Propuneri_proiecte_E++primite_Ed_scolara_01_februarie%202018.pdf,

https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2018/KA1/Rezultate_Selectie_KA101_2018_1.02.18_scolar.pdf) ,  fiind singurul proiect KA1 aprobat în județul Tulcea anul acesta. Trebuie spus, proiectele Erasmus+ necesită o îndelungă perioadă de documentare în domeniul politicilor educaționale, precum și o atentă diagnoză a mediului intern care trebuie interconectat cu mediul extern gândit în termeni de comunitate locală, context european.

Activitățile de mobilitate transnațională sunt organizate în 2 fluxuri a câte 4 cadre didactice care vor urma in Soverato, Italia, 2 cursuri complementare în noiembrie 2018, respectiv martie 2019. Primul eveniment de formare, MEDIA EDUCATION FIghting bullying and foster inclusion împlinește nevoile instituției, adresându-se problemelor de bullying si practici incluzive într-o viziune integratoare. Colegiul consideră această viziune holistică a furnizorului o dovadă a expertizei lor, a  conștientizării imposibilității de a despărți problemele de bullying de cele de media literacy.

Să recunoaștem, nativilor digitali, social media le acaparează cea mai mare parte a timpului. Pericolul marginalizării, discriminării, excluderii, agresivitătii, nu se mai afla doar pe drumul de la scoală spre casă, doar in perimetrul școlii, ci la un click distanță.  Pentru elevii de azi distanțele sunt acum virtuale și profesorii trebuie să învețe să se apropie de lumea lor digitală. Temele abordate sunt predarea în acord cu principiile toleranței, respectului, integrarea elevilor marginalizați în grupuri, construcție si deconstrucție  de mesaj media, analiza continutului mesajelor media, compoziția imaginii în limbaj audiovizual, camera technique, decor, lumini și sunet, editare software, preproducție, producție si postproductțe, publicare online. Cu o durată de 6 zile și un număr de 15/20 participanți, cursul asigură schimbul intercultural, permite schimb de bune practici și un esuficient spațiu pentru networking.

Cel de al doilea curs, VIDEOMAKING@SCHOOL Classrooms in action and digital story telling se adresează producției audio, zonei de digital film&video, digital image management, VFX for Film&Television, producție video, video skill;

Furnizorul de curs/Organizația de primire-  Associazione Culturale Jump

  • Proiectul va avea impact asupra elevilor, principalii beneficiari ai educației, asupra partcipanților la mobilitate, asupra organizației și a comunității, producând schimbare a viziunii, redimensionarea actului educațional în acord cu practicile inovative impuse de caracteristicile lumii contemporane, creând un spațiu școlar european, echilibrat, pozitiv și incluziv contruit prin respect, toleranță, nondiscriminare.
  • CDSH își propune să ducă mai departe prin acest proiect inițiativele derulate la nivel local și național(cu precădere rezultatele obținute din programul-pilot ,,Predau educație media.Laboratorul de cultură și educație media “, partener CJI)
  • Prin acest proiect,  Experimentăm, Învățăm, Creăm,  ne Dezvoltăm, ne Conectăm.

Date de contact beneficiar:

Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret Tulcea, str 14 Noiembrie nr 24

telefon- 0240517130

e-mail- spiruharetl@yahoo.com ;website-http://www.spiruharet-tulcea.ro