Comunicat de presă

          Data: 28.10.2019

Lansarea proiectului „ DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL

 S.C. DEA LINE TRANS COM S.R.L.,  în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL”, cod MySMIS 123732 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 -Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,  Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare nr 4507/10.07.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.534.919,85 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.505.460,40 lei, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.829.641,34 lei și Bugetul Național 675.819,06 lei.

Obiectivul general al proiectului: SC DEA LINE TRANS COM SRL îşi propune consolidarea si extinderea activității in domeniul lucrărilor de construcții drumuri (CAEN 4211),  prin achiziționarea de echipamente de construcții și active necorporale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Consolidarea activității existente prin dezvoltarea sectorului lucrarilor de constructii drumuri; Crearea a minim patru noi locuri de muncă; Extinderea teritorială a activității intreprinderii; Certificarea in cadrul proiectului a produsului „sort piatră concasată 0-63 mm”, și respectiv certificarea sistemelor de management calitate-mediu conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru lucrările de construcții drumuri.

Durata de implementare a proiectului este de 28  luni:  respectiv de la data de 01 aprilie 2018 până la data de 31 iulie 2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dl. Aurel Dobrin- administrator, cu următoarele date de contact: telefon 0731347673, e-mail: dealinetrans@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României