Comunicat de presă

 

                             Data: 26.08.2019

Lansarea proiectului „ DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI SRL”

 

S.C. GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI S.R.L.,  în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI SRL”, cod MySMIS 123650, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 -Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,  Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare nr 4511/28.06.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.232.833,81 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.554.261,28 lei, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 2.171.122,09 lei și Bugetul Național 383.139,19 lei.

Obiectivul general al proiectului: GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI SRL îşi propune activarea intr-un nou domeniu de activitate, respectiv crearea unei noi unități de prestări lucrări de construcții drumuri (CAEN 4211),  prin achiziționarea de echipamente de construcții și active necorporale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Diversificarea activității existente prin abordarea sectorului lucrărilor de construcții drumuri; Crearea a minim patru noi locuri de muncă; Extinderea teritorială a activității intreprinderii; Certificarea in cadrul proiectului a produsului „sort piatră concasată 0-63 mm”, și respectiv certificarea sistemelor de management calitate-mediu conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru lucrările de construcții drumuri;

Durata de implementare a proiectului este de 26  luni:  respectiv de la data de 01 aprilie 2018 până la data de 31 mai 2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dl. CĂTĂLIN BUȚAN- administrator, cu următoarele date de contact: telefon 0722343309, e-mail: gifpsrl@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României